om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag

Företag som startas och drivs för att skapa arbete för personer/grupper som har svårt att få eller behålla ett arbete. De drivs med hög grad av delaktighet, återinvesterar sitt överskott och är fristående från offentlig sektor.