om arbetsintegrerande socialt företagande

Återinvestera

Att använda det överskott (de pengar) som finns kvar i företaget efter att man gjort bokslut till investeringar i företaget. Till exempel i fler anställningar, utbildning, ny utrustning med mera.