om arbetsintegrerande socialt företagande

Juridisk person

Är en organisation som kan sluta avtal, äga tillgångar och dra på sig skulder. En juridisk person kan ha både rättigheter och skyldigheter. Några exempel är aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.