om arbetsintegrerande socialt företagande

Myndighet

En fristående organisation som lyder under regeringen. Myndigheter har ansvar för olika uppgifter i samhället. Några exempel är Socialstyrelsen, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan