om arbetsintegrerande socialt företagande

Statslåneränta

Riksgälden fastställer statslåneräntan varje vecka och beräknar den genomsnittliga räntan. Statslåneräntan bygger på marknadsräntan på statsobligationer. Riksgälden är en statlig myndighet som bland annat är statens interna bank.