om arbetsintegrerande socialt företagande

Stiftelse

Det finns flera olika typer av stiftelser men det är bara vissa av dem kan bedriva näringsverksamverksamhet, t ex ett arbetsintegrerande socialt företag. En stiftelse har inga egentliga ägare utan ”ägs” av sitt ändamål (vad den ska vara till för). Stiftelseformen används ofta för att säkra att verksamheten inte ändras.  En insamlingsstiftelse skulle kunna startas för att samla in medel till ett eller fler sociala företag.