om arbetsintegrerande socialt företagande

Välfärdstjänster

En tjänst som helt eller delvis betalas med skattepengar och som vanligen utförs för att ge stöd eller hjälp till enskilda människor eller grupper. Några exempel är hemtjänst, förskola, sjukvård och arbetsträning mm