om arbetsintegrerande socialt företagande

Allmännyttig ideell förening

Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål och minst 90 % av verksamheten ska handla om detta ändamål. Allmännyttiga ideella föreningar kan slippa betala vissa skatter.