om arbetsintegrerande socialt företagande

Deltagare

På Sofisam menar vi vanligen en person som efter beslut från Arbetsförmedlingen eller kommunen har placerats i det sociala företaget för arbetsträning, rehabilitering eller sysselsättning.