om arbetsintegrerande socialt företagande

Empowerment

Egenmakt är det vanligast använda svenska ordet och syftar till att en individ i en organisation, arbetsgrupp eller annan grupp skall känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö mm.