om arbetsintegrerande socialt företagande

Entreprenörskap

Entreprenörskap kan sägas vara de egenskaper en företagsam person har som till exempel att våga ta risker för att skapa nya möjligheter, att utveckla och organisera nätverk samt att se möjligheter istället för problem.