om arbetsintegrerande socialt företagande

Medarbetare

På Sofisam menar vi vanligen de som utför arbetsuppgifter i det sociala företaget. Medarbetare kan då vara anställda, deltagare i ett arbetsmarknadsprogram, i rehabilitering eller ideellt arbetande mm.