om arbetsintegrerande socialt företagande

Vägen till arbete

Praktik, arbetsträning eller daglig verksamhet är exempel på insatser/stöd som kan användas i samband med att en person får pröva på socialt företagande.

Arbetsträning, praktik, anställning med stöd mm

En ung kvinna arbetar med screentryck.

Som arbetslös har du rätt att få stöd från Arbetsförmedlingen på ett sätt som passar dig och din situation. Det kan vara olika former av arbetsträning, praktik eller anställning med lönestöd. Mer om Arbetsförmedlingens olika insatser finns att läsa under fliken "Handbok för myndigheter".

Arbetsprövning/träning och arbetsrehabilitering

Personer som har varit sjukskrivna under en lång tid kan få stöd att långsamt komma igång på en arbetsplats. Då kan ett socialt företag vara bra där man kan anpassa både arbetstiden och arbetsinsatsen efter personens förmåga. Företagen kan sälja tjänster till Arbetsförmedlingen inom arbetsrehabilitering, arbetsträning och arbetsförmågebedömningar.

Daglig verksamhet

Personer med psykisk ohälsa eller andra svårigheter kan få stöd enligt Socialtjänstlagen till sysselsättning. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktonsvariationer rätt till stöd för sysselsättning. Personer från båda dessa grupper kan erbjudas rehabilitering eller sysselsättning i ett socialt företag. Flera arbetsintegrerande sociala företag i landet driver daglig verksamhet och säljer sysselssättningsplatser för dessa grupper.

Vill du veta mer om hur myndigheterna och sociala företag kan samarbeta och vad myndigheterna kan erbjuda finns det information under fliken "Handbok för myndigheter".öppnas i nytt fönster