om arbetsintegrerande socialt företagande

Delaktighet och empowerment

Delaktighet och empowerment ska genomsyra alla arbetsintegrerande sociala företags verksamhet. Genom hjälp till självhjälp och att metodiskt stärka varje person att ta makten över sitt eget liv är de sociala företagens arbetssätt unikt. Verktyget för detta är verklig delaktighet i hur det dagliga arbetet ska genomföras och hur företaget ska drivas och utvecklas.

Delaktighet och empowerment – en grund för samhällsengagemang

En viktig grund för de arbetsintegrerande sociala företagen är medarbetarnas delaktighet. Att själv vara med och bestämma hur mycket och med vad man ska arbeta och att bli efterfrågad för synpunkter i beslutssituationer leder till empowerment. Det handlar om att ha makt att förändra sitt liv och sin situation.

Att vara delaktig i samhället är också en viktig aspekt av empowerment. Genom engagemang i det sociala företaget får individer också kunskaper och mod att ta för sig i andra sammanhang.

Empowerment i det dagliga arbetet

Företagens uppgift att skapa arbete innebär i många sociala företag en öppenhet för att hitta skräddarsydda lösningar: "Vad skulle du vilja arbeta med?" Arbetssättet grundar sig på delaktighet i arbete och planering. Medarbetarnas intressen och kompetens kan utveckla nya affärs- och verksamhetsidéer. Detta betyder inte att det står var och en fritt att göra det hen vill. Med friheten följer ett ansvar att samarbeta med kollegor och att ta ansvar för företagets ekonomiska utveckling bland annat.

Empowerment i att driva och organisera företaget

Genom att organisera företaget som ett kooperativ eller på annat sätt som involverar medarbetarna i driften ges fler tillfällen till delaktighet och empowerment. En person växer i sin roll i företaget genom att till exempel bli mentor för nya medarbetare, bli arbetsledare, styrelseledamot, delägare eller verksamhetsledare. Att ta ansvar kan vara jobbigt men är också vägen till ökat självförtroende och utveckling. Det är viktigt att även ansvaret anpassas till var och ens förutsättningar. Lagom stora utmaningar både i arbetsuppgifter och i ansvar är något som alla människor mår bra och utvecklas av.

Att stödja empowerment

Alla som har en stödjande eller ledande roll i företaget behöver medvetenhet om sin egen roll och om hur de kan stödja empowerment och utveckling hos företagets medarbetare. Det är lätt att omedvetet köra över andra när det går lite långsamt eller ta ansvar som någon annan skulle kunna ta, bara för att man så gärna vill hjälpa till. Att låta andra pröva sig fram och ibland misslyckas är inte enkelt, men ett måste om man ska arbeta med empowerment.

Lära mer

Hur man skapar förutsättningar för empowerment ser naturligtvis olika ut i de arbetsintegrerande sociala företagen. Det handlar om ledarskap, organisation och människosyn men tar sig olika uttryck beroende på verksamhetens storlek, uppgift och medarbetare. Det finns en hel del att läsa om empowerment. En del av det finns i "Kunskapsbanken" här på sidan.