om arbetsintegrerande socialt företagande

Metoder för att stärka medarbetarna

För att komma igång i arbete efter en lång tids arbetslöshet eller sjukdom behövs ofta ett metodiskt och strukturerat stöd. Här presenteras några av de metoder som de sociala företagen arbetar med och om samhällets behov av sociala företag. Här beskrivs också självhjälp, delaktighet och empowerment som metod.

Egenerfarenhet som metod

I många sociala företag har medarbetare egen erfarenhet av psykisk ohälsa, språksvårigheter, funktionsvariationer, missbruk, kriminalitet eller eller annat som gjort att de haft svårt att få arbete.

De blir förebilder som visar att det går att förändra sin situation. Här finns en unik kompetens, som rätt använd är ett kraftfullt verktyg i arbetet med att stötta nya medarbetare.

Skoopi har tagit fram "Guide till arbetsträning och rehablitering". Du hittar den och annat material på området under fliken "KUNSKAPSBANKEN - om socialt företagande".

Supported employment

Supported Employment är en metod för att ge personligt utformat stöd till personer som vill ha arbete. En grundläggande princip är att man väljer arbetsplats och arbetsuppgifter efter den arbetssökande personens vilja och förutsättningar. Personen ska få det stöd som behövs för att hitta ett arbete och tillvaro som är hållbar i längden. Arbetsförmedlingen kan besluta om stöd i form av SIUS-konsulent som kan arbeta tillsammans med den arbetssökande under en begränsad tid. Det finns mycket information om Supported Employment på Internet bland annat på Socialstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbsida.

Motiverande samtal

Metoden bygger på att samtalsledarens förmåga att uttrycka empati, värme och äkthet är helt avgörande för att skapa förutsättningar för förändring. Samtalet ska genomsyras av deltagarens självbestämmande och samtalsledarens tro på deltagarens egen kraft till förändring. Folkhälsomyndigheten har en bra guidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till metoden

Karriärstöd en modell för samverkan

Karriärstöd är en metod som utvecklats av Vägen Ut! Kooperativen. Den bygger på ett tydligt samarbete mellan de offentliga aktörerna, det sociala företaget och personen som kommer till arbetsträning i ett socialt företag. Projektet som tog fram modellen lyckades väl med att få personer som varit arbetslösa under lång tid att komma igång i arbete.  En beskrivning av metoden finns att läsa eller ladda ner på Vägen Ut!:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster