om arbetsintegrerande socialt företagande

Vem startar sociala företag?

Livskraftiga arbetsintegrerande sociala företag kan inte beslutas fram av kommuner eller myndigheter. De startas av engagerade människor med idéer och kunskap om hur behov i samhället kan lösas med ett socialt företagande.

De som startar sociala företag har ofta ett starkt engagemang för någon grupp som har särskilda behov på arbetsmarknaden och samtidigt ser möjligheterna att  arbeta på ett annat sätt och genom en ekonomisk affärsverksamhet skapa nya arbetstillfällen. Det kan till exempel vara:

  • en grupp med gemensamma erfarenheter av sjukdom och arbetslöshet
  • före detta kriminella som vet hur svårt det är att starta ett nytt liv och få en anställning
  • en förälder som ser svårigheterna för sin son eller dotter som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan få ett arbete
  • engagerad personal inom den offentliga sektorn som har god kännedom om olika grupper som har svårigheter på arbetsmarknaden
  • personer inom en ideell organisation som arbetar för eller organiserar någon av grupperna ovan
  • en samhällsengagerad företagare som ser möjligheterna att utveckla verksamheten och också göra social nytta

Utmärkande för arbetsintegrerande sociala företag är att de har en stark förankring i lokalsamhället. Många gånger startas de utifrån olika lokala behov som inte är tillgodosedda, både när det gäller att skapa jobb men också själva affärsidén. Med lokal förankring löser dessa företag mycket: från distribution av mat, städning, flyttning, parkarbeten, sömnad, snickeriarbeten, trädgårdsuppgifter till uthyrning av arbetskraft.

Film Initcia

Kvinnor och högutbildade överrepresenterade i sociala företag

Utifrån statistik som Tillväxtverket låtit ta fram har Karin Nilsson på Initcialänk till annan webbplats i Uppsala tagit fram en film som som åskådliggör att utbildningsnivån ofta är hög i sociala företag.

Se filmen här!

Vill du veta mer om hur man startar och driver ett arbetsintegrerande socialt företag så finns det mer att läsa under fliken "Starta och driva".öppnas i nytt fönster