om arbetsintegrerande socialt företagande

Mitt livs affär, Mamas Retro

Mamas Retro (2013) Göteborg: Västra Götalandsregionen, Forum Skill.

Mamas Retro i Linnéstaden i Göteborg säljer second hand-kläder för barn. Som butik sticker den ut genom sin originella, glada inredning och skyltning. Men Mamas Retro är också ett framgångsrikt exempel på ett socialt företag som drivs av personer som tidigare stod långt ifrån arbetsmarknaden. Boken fördjupar sig i butikens arbetsmetoder. Fungerar också som handbok.

Publikationen finns ej tillgänglig i digitalt format.