om arbetsintegrerande socialt företagande

Socialt företagande: om den sociala ekonomins dynamik: exemplet Basta arbetskooperativ

Carlberg, A. (2001) Socialstyrelsen (Stockholm). ISBN 91-7201-528-4.

Rapporten behandlar möjligheten att, inom ramen för den sociala ekonomin, finna nya former för brukare att organisera och styra ett företag på egna villkor och med eget ansvar. Socialstyrelsen har ställt medel till förfogande för RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) att utarbeta en ”idéskrift” om socialt företagande utifrån Basta, som exempel på kreativt och förtroendefullt samarbete mellan stat, kommuner och en frivillig organisation.

Ladda ner publikationen Socialt företagande: om den sociala ekonomins dynamik: exemplet Basta arbetskooperativPDF