om arbetsintegrerande socialt företagande

Tillsammans: En fungerande ekonomisk demokrati

Rothstein, Bo, Lindkvist, Lars, Magnusson, Lars, med flera. (2012). Stockholm. SNS Förlag.ISBN 978-91-86949-26-6.

Boken tar upp frågan om hur det kommer sig att demokrati anses vara ett eftersträvansvärt sätt att styra komplicerade organisationer, som hela stater, men är i det närmaste omöjligt eller ointressant när det gäller företag och andra producerande organisationer. Boken innehåller teoretiska modeller, historiska översikter och empiriska forskningsresultat som behandlar olika aspekter på hur demokrati kan fungera i dessa sammanhang.

Beställ Tillsammans från Adlibris eller Bokuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster