om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsmarknadsprojekt som kooperativ – Erfarenheter från fyra ESF-projekt med ett kooperativt arbetssätt

Andersson, Josefin. Temagruppen integration i arbetslivet 2010:2. Dnr. ISV-2010-00038.

Arbetskooperativ har tidigare bildats av personer med gemensamma problem och intressen, som gått samman för att hitta en lösning. I rapporten intervjuas personal från fyra ESF-projekt. Den ger en bild av hur den kooperativa rörelsen kan kombineras med arbetsmarknadspolitisk projektverksamhet. I studien analyseras bland annat hur inkludering får betydelse i projektverksamheten i relation till frivillighet och tvång.

Ladda ner Arbetsmarknadsprojekt som kooperativPDF