om arbetsintegrerande socialt företagande

Intresseföreningen MellanMålet

Erbjuder unga vuxna (18-35) med psykoserfarenhet/psykisk ohälsa möjlighet till social samvaro, meningsfulla aktiviteter, arbetslivsinriktad rehabilitering.
Organisationsnummer: 802423-0495 Antal anställda: 14
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 29
Startår: 2005
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hushållsnära tjänster Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:08 - 612 37 91
E-post: info@mellanmalet.se
Hemsida: http://www.mellanmalet.se
Län:Stockholms län
Adress:Nordenflychtsvägen 66, 112 51 Stockholm