Hur gör man karriär inom IT?

Hur gör man karriär inom IT?

Det finns många möjligheter att göra karriär inom IT. Möjligheterna varierar beroende på vilken utbildning du har i grunden men det råder stor efterfrågan på personer med IT-kompetens. Det gäller de allra flesta branscher och sektorer. Efterfrågan gäller allt från programutveckling till utbildning av användare, projektledare och IT-säkerhet. Här kan du se olika IT-jobb för…

Allt du behöver veta innan du skaffar en företagsbil

Allt du behöver veta innan du skaffar en företagsbil

En tjänstebil är ett fordon som arbetsgivaren ställer till förfogande för att de anställda ska kunna använda det i affärssyfte. Företagsbilar ägs vanligtvis av arbetsgivaren och leasas till den anställde, men vissa arbetsgivare tillåter att anställda köper egna fordon och får ersättning för affärsrelaterade resekostnader. Vill du foliera bilen själv så den passar med företagets…