Det finns många möjligheter att göra karriär inom IT. Möjligheterna varierar beroende på vilken utbildning du har i grunden men det råder stor efterfrågan på personer med IT-kompetens. Det gäller de allra flesta branscher och sektorer. Efterfrågan gäller allt från programutveckling till utbildning av användare, projektledare och IT-säkerhet.

Här kan du se olika IT-jobb för att bilda dig en uppfattning om vilka kompetenser som efterfrågas mest. Samtidigt räknar branschen att det kommer behövas runt 70 000 personer inom IT de närmaste åren. Många möjligheter kommer att finnas i något mindre städer vilket ger möjlighet att leva lite lugnare och samtidigt göra karriär.

Nyutexaminerad? Sök ett traineeprogram

Som nyutexaminerad finns det möjlighet att söka olika traineeprogram. Det finns för alla yrkeskategorier och inte bara IT. Ett traineeprogram kan läggas upp på olika sätt men generellt är det företag som lockar med vidareutbildning och möjlighet att bygga ett nätverk.

Ofta får du en månadslön som motsvarar en ingångslön men med mycket mer stöd än en vanlig anställning. Stödet kan vara exempelvis mentorer och handledare. Det är en väg som passar dig som är ambitiös och som vill snabbt växa inom ett visst företag. Du bygger upp ovärderlig kompetens och får ett nätverk som är svårslaget.

Våga satsa på alternativa vägar

För att göra karriär gäller det att våga lite. Det kan vara att testa en väg och lära sig mer efterhand. Det går alltid att vidareutbilda sig för att höja kompetensen inom olika områden. Ett alternativ är att leta efter mer kvalificerade tjänster på mindre orter. Konkurrensen kan vara något mindre och göra det lättare att få ett en mer kvalificerad tjänst som ger en bra grund att stå på.

På mindre orter blir du i regel mer en generalist än specialist vilket ger en extra bra grund. Då kan du avancera snabbare senare när du har fått den erfarenhet som krävs. Du får också en bättre inblick i vad du brinner för.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *