om arbetsintegrerande socialt företagande

CooPartner i Karlskrona ek. för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva transport, administration och fastighetsservice åt offentlig och privat sektor samt annan därmed förenlig verksamhet, vari medlemmarna bereds arbete.

Organisationsnummer: 769614-3457 Antal anställda: 19
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 19
Startår: 2006
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Transport
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:04 - 551 87 87
E-post: förnamn.efternamn@coopartner.se
Hemsida: http://www.cooppartner.se
Län:Blekinge län
Adress:Norra Smedjegatan 51, 371 33 Karlskrona