om arbetsintegrerande socialt företagande

Friendly Development Group ek. för.

Friendly arbetar med omställning av såväl individer som samhälle, samt utvecklar produkter och tjänster som vågar utmana och visa vägen mot ett mer socialt och ekonomiskt uthålligt samhälle.

Organisationsnummer: 769622-5031 Antal anställda: 0
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 2
Startår: 2010
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Kontorsservice, ekonomi
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:010 - 209 89 10
E-post: info@friendlydevelopment.org
Hemsida: http://friendlydevelopment.org
Län:Skåne län
Adress:Besöksadress: Östergatan 38, Hässleholm, Adress: Box 17069, 200 10 Malmö