om arbetsintegrerande socialt företagande

Kompetenskraft Kalmarsund AB

Verksamheten består i att hjälpa långtidssjukskrivna att komma ut på arbetsmarknaden igen genom uthyrning i Arbetsgivarringens medlemsföretag eller i andra företag.

Organisationsnummer: 556771-3994 Antal anställda: 9
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 19
Startår: 2008
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0480 - 281 15
E-post: ulla@kalmararbetsgivarring.se
Hemsida:
Län:Kalmar län
Adress:Verkstadsgatan 1 B, 392 39 Kalmar