om arbetsintegrerande socialt företagande

Din Gröna Vän

Din Gröna Vän grundades av unga människor som vill, själv eller genom någon annan, identifiera arbetsuppgifter för att skapa arbetstillfällen i första hand till människor som levt i någon form av utanförskap och människor som på grund av någon funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. Din Gröna Vän ska bedriva och erbjuda tjänster inom sophantering och sopsortering samt bedriva och erbjuda skogsskötsel och fastighetsservice till privata samt statliga och kommunala verksamheter. Din Gröna Vän ska också bedriva utbildningsverksamhet i syfte om ökad integration, anställbarhet och entreprenörskap.

Organisationsnummer: 769628-8682 Antal anställda: 3
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 6
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Unga

Kontaktinformation

Telefon:070 - 419 18 12
E-post: info@dingronavan.se
Hemsida: http://www.dingronavan.se
Län:Kronobergs län
Adress:Smedjegatan 39, 352 46, Växjö