om arbetsintegrerande socialt företagande

Visof ekonomisk förening

Visof Ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla, rehabilitera samt rusta medlemmarna mot hälsa och arbete genom att: Ge anpassat och meningsfullt arbete, hälsofrämjande insatser, erbjuda en strukturerad vardag och genom kamratstöd ge människor med arbetshinder, långtidssjukskrivna och/eller arbetslösa hjälp till självhjälp i deras strävan mot hälsa, arbete och egen försörjning. Föreningen kommer att utveckla egna tjänster och produkter förenligt med föreningens mål att skapa arbetstillfällen för medlemmarna. Visof Ekonomisk förening kommer bland annat att vara verksam inom branscher som: hantverk, dog walking, alltjänster, administration,läxhjälp, språkcafé, sömnad, ekonomi, park o trädgård, försäljning, städtjänster, arbetsträning, praktikplatser, hunddagis och hemhjälp.

Organisationsnummer: 769632-4412 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 4
Startår: 2016
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hantverk, konst
Hushållsnära tjänster
Kontorsservice, ekonomi
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:0720-124969
E-post: visof.sandviken@gmail.com
Hemsida:
Län:Gävleborgs län
Adress:Mossvägen 63 B 812 32 Sandviken