om arbetsintegrerande socialt företagande

Kulmi -Gävle ekonomisk förening

Företaget arbetar för att integrera invandrare i det svenska samhället. Med språk, kunskap om samhället, men framför allt genom att hjälpa till att skaffa en egen försörjning genom ett arbete eller genom att starta ett eget företag. Vi ger kunskap, stöd och tar fasta på tidigare utbildningar och arbetserfarenhet.Vi arbetar med sömnad, möbettapetsering, mobil och data reparationer samat utvecklar andra affairsidéer.

Organisationsnummer: 769632-7969 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 3
Startår: 2016
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hantverk, konst
Hushållsnära tjänster
Återvinning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:07085 2885 50 eller 0727384300
E-post: info@kulmi.se
Hemsida: http://www.kulmi.se
Län:Gävleborgs län
Adress:S. Kungsgatan 59n 802 55 Gävle