om arbetsintegrerande socialt företagande

2. Introduktion: Startprocessen för arbetsintegrerande sociala företag

Filmen beskriver hur LeMat startade i Åkersberga. Le Mat är ett Bed&Breakfast-koncept som ursprungligen kommer från Italien. Men den startprocess som beskrivs är samma oavsett vilken affärsverksamhet det sociala företaget ska bedriva. Filmen är producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige. Publicerad den 4 september 2014.