om arbetsintegrerande socialt företagande

Skapar arbete och vidgar arbetsmarknaden

Här kan du läsa om hur arbetsintegrerande sociala företag skapar arbete och om förutsättningarna för att arbeta i företagen. Det finns idag (2015) cirka 320 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige som skapar nya arbetstillfällen men de ger också många fler möjlighet till arbetsträning och rehabilitering som grund för att gå vidare till andra arbetsgivare eller studier.

Två hantervekare, en man och en kvinna, arbetar med att renovera ett rum.

Vid årsskiftet 2013/14 fanns det cirka 300 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige. I företagen var drygt 9000 personer verksamma, av dem hade cirka 3000 personer en anställning. Det totala antalet företag ökar för varje år från en nivå på cirka 150 stycken år 2008. På senare år har antalet anställda i företagen ökat i snabbare takt än tidigare.

Skapar arbete

Arbetstillfällen skapas genom att företagen driver affärsverksamhet där man säljer varor och tjänster på marknaden precis som andra företag. En del av tjänsterna är arbetsträning, rehabilitering eller sysselsättning med Arbetsförmedlingen eller en kommun som kund.

Företagen skapar ofta sina affärsidéer utifrån intresse och kompetens hos sina medarbetare och behov på den lokala marknaden. En del verksamheter har rehabiliterande effekter i sig, som till exempel hunddagis och trädgårdsarbete. Andra exempel är bilrekonditionering, hotellverksamhet, park- och fastighetsskötsel, restaurang, catering och städning mm. Viktiga arbetsuppgifter är också de som handlar om att driva det egna företaget som administration, marknadsföring och bokföring. Att vara handledare, motivatör eller på annat sätt dela med sig av egen erfarenhet och stötta nya medarbetare är också en del av arbetet i det sociala företaget.

Vidgar arbetsmarknaden

Genom att anpassa arbetsuppgifter och hur arbetet organiseras gör man det möjligt för fler att ha ett arbete. Ofta säger man att man erbjuder möjligheten att arbeta 100 % av sin förmåga, något som kan vara svårt på många andra arbetsplatser.

De sociala företagen får också inkomster genom att sälja platser eller vara anordnare av olika former av arbetsträning och rehabilitering till offentlig sektor. De flesta som har en anställning i ett arbetsintegrerande socialt företag har börjat i företaget genom en arbetstränings- eller rehabiliteringsperiod. Genom att bidra till företagets intäkter redan under arbetsträningen bidrar var och en till kommande anställningar, för sig själv och för andra.

En viktig förutsättning för att det ska bli fler anställda är de olika anställningsstöd som Arbetsförmedlingen kan besluta om för att kompensera för nedsatt arbetsförmåga, för att underlätta efter en lång tids arbetslöshet eller som stöd för den som nyligen kommit till Sverige och inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

Dubbla affärsidéer

Man kan säga att de arbetsintegrerande sociala företagen har dubbla affärsidéer genom att:

  • integrera människor i arbetsliv och samhälle på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller kommuner
  • sälja varor och/eller tjänster som det finns en marknad för till privatpersoner, företag och organisationer