om arbetsintegrerande socialt företagande

Vägen till arbete

Här kan du läsa mer om vilka stöd och möjligheter som finns för den som har behov av stöd för att få arbete. Allt som som beskrivs är generella stöd som huvudsakligen riktar sig till individen men som kan användas i samband med en placering eller ett arbete i arbetsintegrerande sociala företag.  

Arbetsträning, praktik, anställning med stöd mm

En ung kvinna arbetar med screentryck.

Som arbetslös har du rätt att få stöd från Arbetsförmedlingen på ett sätt som passar dig och din situation. Det kan vara olika former av arbetsträning, praktik eller anställning med anställningsstöd. För de flesta som är anställda i sociala företag får företaget någon form av anställningsstöd, t.ex. lönebidrag, trygghetsanställning eller utvecklingssanställning. Mer om Arbetsförmedlingens olika insatser finns att läsa under fliken "Handbok för  myndigheter".

Arbetsprövning/träning och arbetsrehabilitering

Personer som har varit sjukskrivna under en lång tid kan få stöd att långsamt komma igång på en arbetsplats. Då kan ett socialt företag vara bra där man kan anpassa både arbetstiden och arbetsinsatsen efter personens förmåga. Företagen kan sälja tjänster till Arbetsförmedlingen inom arbetsrehabilitering, arbetsträning och arbetsförmågebedömningar.

Daglig verksamhet

Personer med psykisk ohälsa eller andra svårigheter att kan få stöd enligt Socialtjänstlagen till sysselsättning. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktonsnedsättningar rätt till stöd för sysselsättning. Personer från båda dessa grupper kan erbjudas rehabilitering eller sysselsättning i ett socialt företag. Flera arbetsintegrerande sociala företag i landet driver daglig verksamhet och säljer sysselssättningsplatser för dessa grupper.

Vill du veta mer om hur myndigheterna och sociala företag kan samarbeta och vad myndigheterna kan erbjuda finns det information under fliken "Handbok för myndigheter".öppnas i nytt fönster