om arbetsintegrerande socialt företagande

Uppfräschning av Sofisam

Webbplatsen Sofisam har fått en uppfräschning. Mycket känns igen men nytt är till exempel ett avsnitt om att göra affärer med arbetsintegrerande sociala företag. Till de nya funktionerna hör också en större möjlighet att dela innehållet på sidan i sociala medier.

kvinna café frukt

Sofisam, webbplatsen om arbetsintegrerande sociala företag, har fått en uppfräschning. Det finns till exempel ett nytt avsnitt som vänder sig till den som vill handla av sociala företag.

Anledningen till att det finns en egen webbplats om att starta, driva och utveckla just sociala företag är att dessa fortfarande är något av en innovation. Kännedomen hos både allmänhet, företag och myndigheter kan därför vara låg.

– Det speciella med Sofisam är att det är en kunskapsbas både för entreprenörer och myndigheter. Här publiceras nyheter på området som inspiration vid start och utveckling och här ska man kunna se vilka sociala företag som finns i en region eller inom en bransch, säger Eva Carlsson på Enheten Entreprenörskap på Tillväxtverket.

Lättare att dela innehållet i sociala medier.

En nyhet är därför att det ska bli lättare att dela innehåll från webbplatsen i sociala medier – allt för att göra socialt företagande tillgängligt för fler.
Vi välkomnar synpunkter och nyhetstips till sidan och försöker arbeta för ständiga förbättringar.