om arbetsintegrerande socialt företagande

ASF-konferens i Borlänge 13 september

Välkommen till en mässa och konferens om kompetensförsörjning, social hållbarhet, samhällsnyttiga samarbeten och om vilken roll arbetsintegrerande sociala företag (ASF) spelar i region Dalarna!

Trots brist på arbetskraft finns människor vars kompetens och resurser inte nyttja. På den här konferensen lyfter vi frågor om samarbete, kompetensförsörjning och social hållbarhet och hämtar inspiration från goda exempel på såväl ASF och myndighetssamverkan.

Passa också på att mingla och med beslutsfattare från såväl myndigheter som näringsliv!

Ladda ned hela inbjudan här!
PDF
Sista anmälningsdag 31/8. Gå direkt till anmälan här!länk till annan webbplats

Läs mer om hur Dalarna arbetar med sociala företag här!