om arbetsintegrerande socialt företagande

Tillväxtverkets satsningar på socialt företagande har gett resultat

Tillväxtverkets olika insatser, som inleddes 2016, har kompletterat varandra. Kunskapen om sociala företag har ökat och samverkan mellan såväl de arbetsintegrerande sociala företagen som näringlivet har blivit större,

Insatser som samverkat

  • De regionala projekten bidrar till att sociala företag är på väg att bli en del av ordinarie näringslivspolitik. Här ses de sociala företagen både som en resurs som skapar arbete och som en affärspartner.
  • ASF-integration bidrar till att utveckla metoder för att arbetsintegrerande sociala företag ska bli bättre på att ta emot bland andra nyanlända.
  • Affärsutvecklingscheckar stärker affärsmässigheten i sociala företag.
  • Affärer med andra företag skapar såväl ekonomiska förutsättningar som identitetet som hållbart företagande.
  • Certifiering kvalitetssäkrar, stärker identitet och ger legitimitet i omvärlden.
  • Kunskapshöjande insatser har ökat kunskapen hos samtliga aktörer ~ även de sociala företagen.

Vill du veta mer om resultaten?