Tillväxtverket

Digitalisering

Vi arbetar för att fler företag ska ta vara på digitaliseringens möjligheter! Det gör vi genom att erbjuda kunskap, nätverk och finansiering.

Aktuellt

 1. Exchange between Austria and Sweden

  In October 2019, the Austrian Digitalisation Agency, DIA and Tillväxtverket launched a joint initiative aiming to improve processes of digitalisation in…

  Digitalisering

 2. Digital spetskompetens – den nya renässans­människan

  Rapportens titel är enligt författarna vald för att ”belysa de många krav och förväntningar som läggs på den digitalt spetskompetente i att vara såväl…

  Publikation Digitalisering

 3. Data som strategisk resurs

  Rapporten Data som strategisk resurs, kartläggning och analys av tretton branscher är ett kunskapsunderlag som visar på vilka branscher som är lämpliga…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

 4. Utvärdering av Digitaliserings­lyftet

  Tillväxtverket genomförde under 2016-2020 ett program för att öka användningen av digital teknik i små och medelstora industriföretag. Nu har satsningen…

  Publikation Regioner Andra aktörer Affärsutveckling Digitalisering

 5. Checkar för digitalisering

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Ansökningstiden är olika för olika regioner, kontakta din region för mer information. Vill ni stärka…

  Företag Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

En man och en kvinna står vid varsin maskin i en industrilokal.

Automationscheckar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete.

EU-flaggan.

EU-stöd

EU-stöd spelar en central roll när vi ska bygga bredband i områden där det inte finns marknadsmässiga incitament. Investeringarna används på många olika sätt för att skynda på den digitala omställningen och att öka den digital mognaden både inom näringslivet och offentlig sektor.

En kvinna pekar på något utanför bilden.

Digitala affärsrisker

Ta del av det webbsända seminariet om digitala affärsrisker och informationssäkerhet. Seminariets ambition var att öka kunskapen om digital informationssäkerhet som utmaning och möjlighet för digitala affärer.

Flera personer har en workshop runt ett konferensbord.

Utveckla företag på landsbygderna

I samverkan med Almi genomförs satsningen Digitalisering 2020. Den vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher på våra landsbygder och som vill utveckla sitt företag med hjälp av digitalisering.