Tillväxtverket
eu-logotyp

Strukturfonds­partnerskapet Skåne-Blekinge

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Anna Jähnke, (M), ordförande

Kommuner och regioner

Johan Sandberg, (M) vice ordförande
Tomas Hansson, (MP)
Cristina Glad, (L)
Patric Åberg, (M)
Ilmar Reepalu, (S)

Johan Andersson, (S)
Willy Persson, (KD)
Annika Westerlund (S)
Magnus Johansson, (S)
Göran Eklund, (SD)

Arbetsmarknadens organisationer

Vilmer Andersen, SKR
Roger Holmström, Företagarna
Anna Nilsson, TCO
Jeanette Wennberg, LO

Länsstyrelsen

Jeanette Schlaucher
Helena Morgonsköld

Försäkringskassan

Maja Bjarme

Arbetsförmedlingen

Sofie Carlsson

Universitet/högskola

Håkan Pihl

Näringsliv

Maria Hofvendahl-Svensson, LRF

Intresseorganisationer och föreningar

Mattias Larsson, Nätverket - idéburen sektor Skåne

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge

Kristina Sandberg Hrbinic

Telefon: 040-675 34 24

Ingrid Ljungqvist
Telefon: 045-573 71 02