om arbetsintegrerande socialt företagande

Försäkringskassan

Försäkringskassans möjligheter

I ett arbetsintegrerande socialt företag kan personer med olika bakgrund få rehabilitering och/eller sysselsättning, till exempel personer med eller utan anställning som har beviljats sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Med andra ord alla som av Försäkringskassan bedöms vara i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.  

Försäkringskassan samarbetar med Arbetsförmedlingen för att underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till att söka sig ut på arbetsmarknaden.

Bild från det sociala företaget Basta Arbetskooperativ

Bild från det sociala företaget Basta Arbetskooperativ