om arbetsintegrerande socialt företagande

Hitta och handla av sociala företag

Gör dina affärer så de blir både nyttiga för dig och samhället – handla av sociala företag. Beroende på om du representerar en offentlig myndighet eller är ett litet eller ett stort företag så ser tillvägagångssättet lite olika ut.

Större företag

Större företag har ofta svårt att handla av små företag. Det kan handla om såväl administrativa hinder som att företaget är bundet av större avtal. För den som ska göra inköpet blir det mycket jobb för ett litet avtal. Men det går med vilja och tålamod om man vet varför man lägger ned detta extra arbete. Det har bland annat IKEA Malmö visat. Yalla trappans syservice är ett socialt företag som driver syservice inne på IKEA-varuhuset. Nu är fler IKEA-varuhus intresserade av samma koncept. Se filmen om IKEA Malmö och Yallatrappan här!länk till annan webbplats

Privatpersoner och mindre företag

Om du är en privatperson, en förening eller ett mindre företag som vill göra affärer med sociala företag – kanske som en del i ert sociala ansvarstagande som organisation – är det som att göra vilket inköp som helst. Ett litet inköp av en vara skiljer sig förstås jämfört med till exempel ett större kontrakt på en tjänst. Det kan vara värt att börja i det lilla och lära känna varandras förutsättningar. Vägen ut! kooperativet Lärjeåns kök och Trädgårdar började till exempel med att sälja konferenstjänster till Estrella för att tre år senare, ta hand om personalmatsalen inne på Estrella. Under tiden kunde man bygga upp förtroende och kommunikationskanaler.

Offentlig sektor

När Arbetsförmedlingen eller en kommun köper varor och tjänster har dessa alltid Lagen om offentlig upphandling (LOU) att förhålla sig till. Syftet med LOU är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Ett annat syfte är att offentliga affärer ska bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Det ligger alltså i linje med EU:s intentioner att sociala företag ska kunna vara med och tävla om offentliga affärer.

En glad Leo Räisänen på Stenbacken och de färdigpackade fruktkorgarna.

Offentlig upphandling och sociala företag

Söderhamns kommuns upphandling av leverans av fruktkorgar var en upphandling som genomfördes som så kallad reserverad upphandling. Läs om en upphandling av Vänersborgs kommun som Servicekompaniet tog hem genom en reserverad upphandling.länk till annan webbplats

Här kan du läsa om olika sätt att upphandla sociala företag enligt Lagen om offentlig upphandling.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP kan komma ifråga i situationer då det inte finns en marknad – det vill säga det finns inte fler leverantörer som säljer tjänsten – som skulle vilja ha affären. IOP är ett partnerskap mellan den offentliga sektorn och den idéburna (till exempel ett socialt företag) för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar..

IOP är inte ett verksamhetsstöd utan ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En överenskommelse om IOP kan till exempel handla om driften av ett kulturhus på landsbygden, natthärbergen för EU-immigranter eller en servicelösning som behövs för medborgarna men där det inte bedöms gå att få kommersiell lönsamhet.