om arbetsintegrerande socialt företagande

Kooptima

Kooptima riktar sig i första hand till personer med funktionsnedsättning. Verksamheten består av bemanning, administrativt stöd till föreningar och företag, förstärkt arbetsträning med särskild dokumentation, sysselsättningsfasen. Kooptima bedriver även Funktionsutredningar och Arbetsförmågebedömningar. Förstärkt arbetsträning och bedömning av arbetsförmåga Kooptima är verksamt i hela Östergötland.

Organisationsnummer: 769617-7877 Antal anställda: 20
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 80
Startår: 2007
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Bil och cykelvård
Café, restaurang, hotell, konferens
Kontorsservice, ekonomi
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:011-16 63 37
E-post: info@kooptima.se
Hemsida: http://www.kooptima.se
Län:Östergötlands län
Adress:Kabelvägen 2, 60210 Norrköping