om arbetsintegrerande socialt företagande

Linghedsservice ek. förening

Linghedsservice verkar som ett socialt företag. Verksamheten syftar till att integrera människor som står långt utanför arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv. Linghedsservice vill medverka till att Linghed är en levande landsbygd som kan erbjuda befolkningen bra levnadsvillkor med god service, arbetsmöjligheter och ett bra boende. Tjänster som utförs är främst Rot/Rut tjänster.

Organisationsnummer: 769620-3814 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 1
Startår: 2010
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hushållsnära tjänster

Kontaktinformation

Telefon:02 - 462 23 00
E-post: linghedsservice@telia.com
Hemsida: http://linghedsservice.se
Län:Dalarnas län
Adress:Åsvägen 22, 790 25 Linghed