om arbetsintegrerande socialt företagande

Jobbslottet Ekonomisk Förening

Jobbslottet bedriver integrationsbefrämjande verksamheter för att öka människors aktiva deltagande i samhälls- och arbetsliv.
Organisationsnummer: 769621-8895 Antal anställda: 3
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 0
Startår: 2010
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Personaluthyrning, bemanning
Övrig service
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:08 - 751 51 52
E-post: info@jobbslottet.se
Hemsida: http://www.jobbslottet.se
Län:Stockholms län
Adress:Box 6038, Sibeliusgången 20A, 164 06 Kista