om arbetsintegrerande socialt företagande

Vilja & Kraft Björkvik ek. förening

Vilja & Kraft är ett kooperativt socialt företag som samlar olika verksamheter under samma tak och skapar nya arbetstillfällen utifrån individen.

Organisationsnummer: 769623-1336 Antal anställda: 2
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 2
Startår: 2011
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0767-77 70 91
E-post: kontakt@viljaochkraft.se
Hemsida: http://www.viljaochkraft.se
Län:Södermanlands län
Adress:Gustavsborg 1, 64020 Björkvik