om arbetsintegrerande socialt företagande

Kooperativ Framtid ek. för. i Helsingborg

Sysselsättning, arbetsträning, rehabilitering.

Organisationsnummer: 769605-0470 Antal anställda: 14
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 55
Startår: 1999
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hushållsnära tjänster
Återvinning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:042-25 01 80
E-post: info@framtid-hbg.se
Hemsida: http://www.framtid-hbg.se
Län:Skåne län
Adress:Grustagsgatan 2, 25464 Helsingborg