om arbetsintegrerande socialt företagande

Kooperativet KOS

Vår kärnverksamhet är Socialpsykiatrisk sysselsättningsverksamhet. Vi tillhandahåller ca 20 sysselsättningsplatser, och för det ger stadsdelsförvaltningen KOS 2,5 handledare och lokaler.

Affärsidé: Socialpsykiatrisk Sysselsättningsverksamhet
Café
Hantverk, glas, glaskonst
Copy Shop, visitkort, roll-ups, utskrifter med mera.

Organisationsnummer: 802411-8591 Antal anställda: 2
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 20
Startår: 2002
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Hantverk, konst
Kontorsservice, ekonomi
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:08-508 094 06
E-post: info@kooperativetkos.com
Hemsida: http://www.kooperativetkos.com
Län:Stockholms län
Adress:Norrtullsgatan 12 K, 11327 Stockholm