om arbetsintegrerande socialt företagande

Karriär-Kraft Karriär-Stöd ek. för.

Karriär-Kraft Karriär-Stöd erbjuder arbetsträning och sysselsättning genom avtal med AF. Vi ger stöd i form av samtal, studiecirklar och jobbcoachning. Vi stöttar även personer som vill starta nya kooperativ.

Organisationsnummer: 769625-4510 Antal anställda: 3
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 16
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Övrig service
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:031 - 707 82 00, 0721 - 97 70 42
E-post: karriarstod@karriarkraft.se
Hemsida: http://www.karriarkraft.se/karriarstod/
Län:Västra Götalands län
Adress:Kaggeledstorget 1, 416 74, Göteborg