om arbetsintegrerande socialt företagande

Nykraft

Hjälpa de som har svårigheter att få arbete/praktik/rehabilitering på den sedvanliga arbetsmarknaden.

Organisationsnummer: 802444-5952 Antal anställda: 10
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 14
Startår: 2009
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hushållsnära tjänster
Transport
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0650-202 25
E-post: info@nykraftiggesund.se
Hemsida: http://www.nykraftiggesund.se
Län:Gävleborgs län
Adress:Krylbovägen 2 B 82532 Iggesund