om arbetsintegrerande socialt företagande

Origo Resurs

Origo Resurs erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering med meningsfull arbetsträning, livsnära gruppsamtal och individuellt stöd utifrån behov. Vi klär om och målar möbler, syr om kläder med egen design, driver caféer, second hand, trädgårdsarbete med mera. Samtalsgruppen har ett gestaltande och dialogiskt arbetssätt där var och en hittar hälsosamma strategier för att vårda sin kropp, utveckla relationer, psykiskt välbefinnande, existentiell hälsa och arbetsförmåga.

Förutom vår egen verksamhet i Jönköping och Nässjö samverkar vi med ideella organisationer på ytterligare tio orter med olika verksamheter (camping, kyrka, folkhögskola mfl).

Organisationsnummer: 827001-1912 Antal anställda: 25
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 115
Startår: 2002
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Återvinning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:036 - 14 77 74
E-post: johan@origoresurs.se
Hemsida: http://www.origoresurs.se
Län:Jönköpings län
Adress:Birkagatan 36, 561 33 Huskvarna