om arbetsintegrerande socialt företagande

Uppsala stadsmission - Hantverksslussen

Hantverksslussen är ett socialt företag inom Uppsala Stadsmission vars verksamhetsidé både bygger på arbetsinriktad rehabilitering och en egen produktion. Hantverksslussen består av tre produktionsgrenar: Finsnickeri som tillverkar kvalitetsmöbler, REMAKE som gör nytt av gammalt material och bokbinderi.

Deltagare i verksamheten står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och kommer till Hantverksslussen genom Uppsala Kommun och Arbetsförmedlingen. Inom verksamheten finns 20-25 deltagare, två anställda inom produktion som kommer från målgruppen, två handledare och en föreståndare.

Arbetsinriktad rehabilitering syftar till att stödja människor i deras ansträngning till egen försörjning. Målet för deltagarna som kommer till Hantverksslussen är oftast ett eget arbete.

Organisationsnummer: 802464-0065 Antal anställda: 9
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 29
Startår: 2009
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hantverk, konst
Återvinning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:070 - 247 04 74
E-post: dirk.kehr@uppsalastadsmission.se
Hemsida: http://www.uppsalastadsmission.se
Län:Uppsala län
Adress:Seminariegatan 30, 752 28 Uppsala