om arbetsintegrerande socialt företagande

Uppsala stadsmissions sociala företag

-Hantverksslussen, Matcentralen och Second-Hand
En viktig del av Uppsala Stadsmissions verksamhetsidé är att erbjuda människor arbetsträning i våra olika verksamheter. Syftet med arbetsinriktad rehabilitering är att vi vill stödja människor i deras ansträngning tillbaka till en egen försörjning. Deltagarna vi möter står ofta långt från den ordinarie arbetsmarknaden och hittar till oss via förmedling från Uppsala Kommun och Arbetsförmedlingen. Det långsiktiga målet vi vill hjälpa deltagarna med, är att hitta ett framtida arbete linje med deras förmåga och förväntningar.

Genom att stötta deltagarnas utveckling bidrar vi till fler arbetstillfällen och en mänskligare arbetsmarknad i Uppsala. Vi har dessutom möjlighet att årligen anställa ett begränsat antal av dem som tidigare arbetstränat hos oss.

Hantverksslussen
Hantverksslussen är ett socialt företag inom Uppsala Stadsmission vars idé bygger på såväl arbetsinriktad rehabilitering, som en egen produktion. Hantverksslussens verksamhet är inriktat på högkvalitativt möbel- och inredningssnickeri, samt olika renoveringsarbeten. Vi använder lokala resurser i vår produktion – både mänskliga och materiella, där intäkter genererar stöd för ytterligare anställningar ur målgruppen.

Inom verksamheten kan upp till 25 deltagare arbetsträna. 5 personer är anställda ur målgruppen inom produktion. Dessutom finns två anställda handledare och en föreståndare.

Matcentralen
Matcentralen är ett socialt företag inom Uppsala Stadsmission där verksamhetsidén bygger på att göra en humanitär insats och samtidigt också värna klimatet. Matcentralens verksamhet tar tillvara på livsmedelssvinn från lokala butiker och grossister i Uppsala. Livsmedelssvinnet sorteras sedan och delas ut till ekonomiskt utsatta familjer och hushåll genom vår prenumerationsverksamhet Matkassen.

Inom verksamheten finns tre deltagare som arbetstränar. Tre anställda finns inom sortering som kommer från målgruppen, samt en handledare och en föreståndare.

Second-Hand
Genom vår Gåvomottagning och två second-hand butiker i Gränbystaden och Gottsunda Centrum, stödjer vi idén kring klimatsmart återvinning samtidigt som vi erbjuder människor arbetsträning. Inkomna gåvor sorteras och prissätts på Gåvomottagningen och transporteras sedan till butikerna.

Inom verksamheterna kan drygt 25 deltagare arbetsträna. 13 anställda kommer från målgruppen, 8 handledare och 3 föreståndare.

Faktaruta Uppsala Stadsmissions sociala företag:

Organisationsnummer: 802464-0065 Antal anställda: 36

Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 95/år

Startår: 2009

Typ av verksamhet: Hantverk, konst, renovering, återvinning/återbruk, butik, tillvaratagande av matsvinn, livsmedelsdistribution.

Målgrupper: Människor med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Tidigare missbruksproblematik, arbetslösa.

Kontaktinformation Uppsala Stadsmissions sociala företag

Hemsida: http://www.uppsalastadsmission.se

Hantverksslussen
Telefon
: 070-247 04 74
E-post: dirk.kehr@uppsalastadsmission.se
Adress: Bolandsgatan 15C, 752 23, Uppsala

Matcentralen
Telefon
: 070-230 94 25
E-post: johanna.wahlby@uppsalastadsmission.se
Adress: Kungsgatan 78, 753 18, Uppsala

Gåvomottagningen i Boländerna
Telefon
: 070-560 05 32
E-post: gavomottagning@uppsalastadsmission.se
Adress: Bolandsgatan 15 C, Uppsala

Second-Hand i Gränbystaden
Telefon
: 076-822 62 51
E-post: granbysecondhand@uppsalastadsmission.se
Adress: Gränbystaden Marknadsgatan 1, 754 60, Uppsala

Second-Hand i Gottsunda Centrum
Telefon
: 018-56 40 83
E-post: gottsundasecondhand@uppsalastadsmission.se
Adress: Gottsunda Centrum Valthornsvägen 1C, 756 50, Uppsala

Organisationsnummer: 802464-0065 Antal anställda: 36
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 95
Startår: 2009
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hantverk, konst
Transport
Återvinning
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0702-47 04 74
E-post: dirk.kehr@uppsalastadsmission.se
Hemsida: http://www.uppsalastadsmission.se
Län:Uppsala län
Adress:Seminariegatan 30, 75228 Uppsala